PROMO TAX, s.r.o.,
Vavilovova 4
Bratislava, 851 01

Copyright © 2014 zalozenie-sro.sk. Všetky práva vyhradené.

tel.: 0903 151 109

email: promoagency@promoagency.sk

Prečo založiť s.r.o.?


Zákazníci, dodávatelia, banky, zamestnanci budú vnímať spoločnosť   ako profesionálnejšiu a dôveryhodnejšiu formu podnikania ako živnosť

regulovanie platu a tým aj výšky odvodov do sociálnej a zdravotnej   poisťovne

obmedzené ručenie do výšky vkladu

ľahká zmena majiteľa s.r.o.

systém podvojného účtovníctva má svoje výhody oproti   jednoduchému účtovníctvu

Balík TOP - Založenie s.r.o.


Táto služba zahŕňa:

prvotná konzultácia na základe ktorej sa zvolí vhodná štruktúra pre    založenie   spoločnosti s  ručením obmedzeným


vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie novej    spoločnosti s ručením obmedzeným


vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Okresnom    úrade – odbor živnostenského podnikania


zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra na    Okresnom súde elektronickou formou (ušetríme Vám 50 % zo    súdneho poplatku)


registrácia na Daňovom úrade pre účely dane z príjmov PO


jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom

Cena: 185,00 EUR (naša odmena, k nej budú prirátané zákonné poplatky)


Home  l  Zakladanie s.r.o.  l  Predaj ready-made  l  Offhore spoločnosti  l  Prenájom sídla  l  Účtovníctvo  l  Kontakt

Prečo založiť s.r.o. s nami?


cena za založenie s.r.o. u nás je jedna z najnižších na trhu

založenie spoločnosti s nami je rýchle a bez Vaších starostí

založíme Vám spoločnosť podľa Vaších predstáv a ušetríme Vám čas

využite naše skúsenosti v oblasti zakladania s.r.o.

Kolko stojí založenie?


Kolky na osvedčenie o  živnostenskom oprávnení:


voľné živnosti:  v  prípade podania našou spoločnosťou klient voľné živnosti vôbec neplatí nakoľko podanie na Okresný úrad robíme elektronickou formou na základe zaručeného elektronického podpisu, pri štandardnom podaní bez zaručeného elektronického podpisu je poplatok 3 EUR za každú jednu voľnú živnosť  . V  prípade ak si u  nás dáte založiť spoločnosť a  vyberiete 20 voľných živností ušetríte 100 EUR iba na poplatkoch okresnému úradu.


viazané a remeselné živnosti: v  prípade podania našou spoločnosť je cena 7,5 EUR za každú jednu viazanú alebo remeselnú živnosť, pri štandardnom podaní bez zaručeného elektronického podpisu  je cena 15 EUR za každú jednu viazanú alebo remeselnú živnosť.


Kolky na Obchodný register 165, 75 EUR.  


notárske overenia - poplatky za overenie podpisov na dokumentoch.

živnostenské listy netreba overovať.


Balík ECONOMY - Založenie s.r.o.


Táto služba zahŕňa:

vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie novej   spoločnosti, ktoré Vám zašleme úž do 4 hodín elektronickou alebo   tlačenou formou

vybavenie živnostenských listov si vybavujete sami

po dodaní živnostenských listov Vám podáme návrh elektronicky na   ORSR (ušetríte 50 % na súdnom poplatku)

Cena: 85 EUR

Kalkulácia založenia s.r.o. s Balíkom TOP


Spoločnosť zahŕňa neobmedzený počet voľných živností, 2 spoločníci, 2 konatelia.

kolky na OU – živnostenský úrad 0 EUR.

kolky na Obchodný register SR 165,75 EUR (ušetríte 50%)

notárske overenia cca 15 EUR

naša provízia 185 EUR

Spolu celková cena : 365,75 EUR

Ďalšie služby: Zmeny v s.r.o.


Spoločnosť zahŕňa 10 voľných živností, 2 spoločníci, 2 konatelia.

zmena základného imania z SKK na EUR

prevod obchodného podielu

zmena sídla spoločnosti

zmena konateľa

V prípade záujmu vykonanie zmien spoločnosti nás neváhajte kontaktovať a obratom zašleme cenovu ponuku.

Zakladanie spoločností a vedenie účtovníctva

Založenie a.s.
Táto služba zahŕňa:


prvotná konzultácia na základe ktorej sa zvolí vhodná štruktúra pre   založenie akciovej spoločnosti


vypracovanie všetkých dokumentov potrebných pre založenie novej   akciovej spoločnosti


vybavenie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na Okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania


zápis spoločnosti do Obchodného registra na Okresnom súde    elektronickou formou (ušetríme Vám 50 % zo súdneho poplatku)


registrácia na Daňovom úrade pre účely dane z príjmov PO


jediná Vaša starosť bude podpísať všetky dokumenty pred notárom


Cena: 350,00 EUR (naša odmena, k nej budú prirátané zákonné poplatky)


Kalkulácia založenia a.s.Spoločnosť zahŕňa neobmedzený počet voľných živností, 3 akcionári, 2 x štatutárny zástupa, 3x členovia dozornej rady


kolky na OU – živnostenský úrad 0 EUR.


kolky na Obchodný register SR 417,75 EUR (ušetríte 50%)


notárska zápisnica cca 260 EUR (pri základnom imaní 20.000,- eur)


naša provízia 350 EUR


Spolu celková cena : 1027,75 EUR